Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

Yunan halkının tarihinden (2023)

Объем: 30 страниц
Rumlar, Yunanistan'ın ana nüfusunu, Kıbrıs'ı oluşturan insanlardır. Yunanlılar adı, antik çağlarda onlara güney İtalya'daki Helen kolonistlerinin küçük kabilelerinden birinin adından sonra Romalılar tarafından verildi. Helen halkı 12. yüzyılda şekillenmeye başladı. M.Ö e. Yunanistan'ın en eski sakinleri olan Pelasgianların, sırasıyla Güney Ural bozkırlarından (en eski Hint'in yaşadığı yer) gelen Küçük Asya'dan (Tirsenliler, Karyalılar, vb.) Yeni gelenlerle karıştırılmasının bir sonucu olarak. -Avrupa topluluğu kuruldu) ve Balkan Yarımadası'nın kuzeybatısından gelen kabileler, o zamanlar esas olarak dört kabileden oluşuyordu: Akhalar, İyonyalılar, Aeolians, Dorlar ve diğerleri, daha küçük olanlar.