Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

Yoel peygamberin kitabı – metin üzerine bilimsel bir yorum (2023)

Объем: 10 страниц
Yahudi kanonunda, peygamber Yoel'in kitabı en eski peygamberlik kitapları arasında yer alır. Muhtemelen bu, yaratılış zamanından değil, içeriğinden kaynaklanmaktadır. Kanonu derleyenler, Tanrı'nın yabancı milletler üzerindeki yargısını anlatan Yoel Kitabı'nın ikinci bölümü ile Amos peygamberin Kitabı'nın benzer içerikteki ilk bölümü arasında bir ilişki gördüler. Bazı araştırmacılar, Amos peygamberin kitabının, Yoel peygamberin kitabının devam ettiğine inanıyor. Ancak Joel peygamberin Kitabı IV-III yüzyıllara atıfta bulunur. M.Ö e. Yahudilerin Babil esaretinden dönüşünden sonra ritüele giren halka açık tövbe ve oruç gibi dini uygulamalardan bahseder. Kitabın esaret sonrası dönemde ortaya çıkışı, içindeki kıyamet motifleriyle de kanıtlanmaktadır.