Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

Türk xalqları və dilləri (2023)

Объем: 10 страниц
Türk xalqları Altay dağlarında geniş bir ərazidə formalaşaraq digər xalqların dil qrupları ilə: monqol, tunqus-mançu və tibet-çin dilləri ilə qarşılıqlı əlaqədə olurlar. Türk dillərinin və xalqlarının inkişafı prosesində onların danışanları, dialektləri və dilləri bir tərəfdən oxşarlığı ilə, digər tərəfdən mənşəyinin birliyi nəticəsində formalaşmış, səciyyələnmişdir. – ortaq türk əsas dilinin əvvəlcə dialektlərə, sonra isə ayrı-ayrı dillərə və dil qruplarına parçalanması ilə izah edilən fərqlərlə.