Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

Türk halklary we dilleri (2023)

Объем: 10 страниц
Türk halklary Altaý daglarynyň giň meýdanynda emele gelýär we beýleki dil toparlary: Mongol, Tungus-Mançu we Tibeto-Hytaý bilen aragatnaşyk saklaýar. Türk dilleriniň we halklarynyň ösüş prosesinde olaryň gürleýjileri, şiweleri we dilleri emele geldi, bir tarapdan meňzeşligi – gelip çykyşynyň bitewiligi netijesinde, beýleki tarapdan häsiýetlendirildi! – umumy türk diliniň ilki dialektlere, soňra bolsa aýry dillere we dil toparlaryna bölünmegi bilen düşündirilýän tapawutlar bilen.