Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

Türk halkları ve dilleri (2023)

Объем: 10 страниц
Türk halkları Altay Dağları bölgesinde geniş bir alanda oluşmakta ve Moğol, Tunguso-Mançu ve Tibet-Çin olmak üzere diğer halk dil gruplarıyla etkileşime girmektedir. Türk dillerinin ve halklarının – onların ana dili olan halklarının gelişimi sürecinde, lehçeler ve diller, bir yandan kökenlerinin birliğinin bir sonucu olarak benzerlikler, diğer yandan da ortak Türk dilinin dağılmasından kaynaklanan farklılıklar ile karakterize edildi – temeller önce lehçelere, sonra ayrı dillere ve dil gruplarına.