Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

ספרו של הנביא עובדיה – פירוש מדעי לטקסט (2023)

עובדיהו הוא אחד הנביאים הפחותים, בן דורם של ירמיהו ויחזקאל. ספרו של הנביא עובדיהו נמצא במקום הרביעי בסדרת ספרי הנביאים הקטנים ומורכב מפרק אחד. מאמינים שהספר נכתב בתקופת שבי בבל. ללא יוצא מן הכלל, כל נבואותיו של עובדיה מכוונות נגד האדומים – עם שחי מדרום מזרח ליהודה והשתתף בחיסול ירושלים בשנת 586 לפנה"ס. ה.