Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

ספר הנביא מיכה – פירוש מדעי לטקסט (2023)

Объем: 10 страниц
ספרו של הנביא מיכה מורכב מ-7 פרקים ומכסה את התקופה מתחילת מלכות יותם ועד סוף מלכות חזקיהו, אז נכבשה ישראל עם הבירה שומרון בידי האשורים. ניתן לחלק את הנבואות הללו ל: 1) תחזית לנפילתה הקרובה של הממלכה; 2) שחיתות ציבורית, הנתמכת במיוחד על ידי נביאי שקר; 3) נבואה על בית לחם כמקום הולדתו של המשיח.