Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

ספר הנביא עמוס – פירוש מדעי לטקסט (2023)

Объем: 20 страниц
ספר עמוס הוא הקדום מבין ספרי הנבואה של הברית הישנה. עמוס הוא אחד הנביאים הפחותים שחיו בתקופת מלכותו של עוזיהו מלך היהודים, כמעט 800 לפני הספירה. ה., בן דורו של הנביא ישעיהו. ספר הנביא עמוס מורכב מ-9 פרקים. המאפיין הייחודי שלו הוא שפע ההשוואות, אלגוריות שנלקחו מהחיים החקלאיים והכפריים. עמוס מנבא את דינו הנורא של ה' על הארצות הסמוכות ליהודה ועל ישראל עצמה, מזהיר, מאיים בו, מאיים עליו, משכנע אותו לחזור בתשובה. הוא רואה ברווחה לכאורה מבשר לדעיכה הקרובה. הסגנון הפואטי של המשורר-נביא העתיק הזה מלא בחיוניות ודמיון חי, תמונותיו טבעיות ומגוונות.