Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

Rozprávka sa stáva realitou (2023)

Объем: 20 страниц
Rozprávka je historicky ustálené stabilné umelecké epické dielo folklórnej prózy neobvyklého a niekedy hlboko fantastického obsahu, ktoré rozpráva o udalostiach, často veľmi vzdialených, a preto výrazne skreslených v procese ústneho prenosu. V rozprávkach sa prejavuje umelecké stelesnenie ašpirácií a nádejí pracujúcich ľudí, ich najvnútornejšie myšlienky o víťazstve nad prírodnými silami, o obnove života, o premene sveta k lepšiemu, nie pre niektorých "vyvolených", ale pre každého. Moderný vedecký výskum potvrdzuje predtým vyjadrené myšlienky vysvetľujúce rôzne "zázraky", v tomto prípade existenciu"podmorského kráľovstva".