Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

Profeten Sefanjas bok – en vitenskapelig kommentar til teksten (2023)

Объем: 10 страниц
Sefanja profeterte i begynnelsen av kong Josias av Judas regjeringstid, rundt 640-610. f.Kr e. Profeten Sefanjas bok, som består av tre kapitler, har et ganske generelt innhold. Forfatteren fordømmer avgudsdyrkelsen til sine landsmenn, overbeviser dem om å omvende seg og truer dem med Guds vrede. Den sentrale ideen i Sefanjas bok er troen på at Guds dom kommer over hele verden. Gud har råd til en slik dom fordi hans autoritet strekker seg over alle nasjoner, ikke bare hans utvalgte folk. Denne læren til profeten bidro til Josias religiøse reformer, til forberedelsen til spredningen av en enkelt kult av Jahve, og til fremveksten av monoteisme.