Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

Profeten Hoseas bok – en vetenskaplig kommentar till texten (2023)

Объем: 30 страниц
Hosea är en av de mindre profeterna, en samtida med Jesaja och Mika i Judeen. Boken om profeten Hosea, den första bland de mindre profeternas böcker, tillhör första hälften av 800-talet. före Kristus e. består av 14 kapitel. Ordet Hosea syftade på det nordliga, det vill säga Israels rike under Jerobeam II. Hosea fördömde sina stambröder i moralisk vildhet, avgudadyrkan (som vänder sig till den kanaanitiska religionen, som introducerades under Jerobeam I) och förtret över Egyptens och Assyriens makt. Han började profetera under andra hälften av Jerobeam II:s regeringstid, omkring 750 f.Kr. e. förmodligen några år efter profeten Amos framträdande. Herren, fädernas gud, väntar på det avfälliga folkets omvändelse, han kommer att förbarma sig över Israel, bota dem från förräderi och älska dem. Guds inställning till Israel framställs som en äktenskapsförening, och folkets förräderi – som en hustrus otrohet mot sin man.