Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

Profeten Habakkuks bok – en vitenskapelig kommentar til teksten (2023)

Объем: 10 страниц
Profeten Habakkuks bok består av tre kapitler og rangerer på åttende plass blant bøkene til de mindre profetene. Boken ble skrevet etter ødeleggelsen av det assyriske riket av kaldeerne i 612 f.Kr. e. og dekker perioden fra etableringen av Babylons hegemoni under det regjerende kaldeiske dynastiet og frem til Nebukadnesars første erobring av Jerusalem i 597 f.Kr. e. Boken er dedikert til det eldgamle spørsmålet som troende stiller seg gjennom historien – hvorfor lar Gud rovdyr og onde mennesker triumfere? For ateister er spørsmålet klart – hver person, så vel som ethvert levende vesen, går ut fra sine egne interesser, som kanskje ikke samsvarer med interessene til andre mennesker, levende vesener.