Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

Profeten Habakkuks bok – en vetenskaplig kommentar till texten (2023)

Объем: 10 страниц
Profeten Habakkuks bok består av tre kapitel och ligger på åttonde plats bland de mindre profeternas böcker. Boken skrevs efter det assyriska imperiets förstörelse av kaldéerna 612 f.Kr. e. och täcker perioden från upprättandet av babylonisk hegemoni under den regerande kaldeiska dynastin fram till den första erövringen av Jerusalem av Nebukadnessar 597 f.Kr. e. Boken är tillägnad den eviga fråga som troende har ställt sig själva genom historien – varför låter Gud rovdjur och onda människor segra? För ateister är frågan tydlig – varje person, liksom varje levande varelse, utgår från sina egna intressen, som kanske inte motsvarar andra människors, levande varelsers, intressen.