Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

Pochodzenie życia (2023)

Объем: 20 страниц
Życie, jakie znamy, opiera się na złożonej sieci interakcji w komórkach biologicznych, realizujących transfer informacji genetycznej z kwasów nukleinowych do białek. Proces ten jest uniwersalny dla wszystkich organizmów komórkowych bez wyjątku, leży u podstaw biosyntezy makrocząsteczek.