Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

Når og hvorfor dukket mennesket opp? (2023)

Объем: 30 страниц
I løpet av de siste 20 årene har medlemmer av Zoonomia international consortium dechiffrert genomene til dyr fra forskjellige familier og sammenlignet dem med sekvensen av humant DNA. Vitenskapen har slått fast at den grunnleggende forskjellen mellom mennesker og dyr skjedde for omtrent en million år siden I Sør-Afrika. Det var basert på mutasjonsprosesser som førte til at proteinemballasjen AV DNA ble omorganisert i områdene forbundet med utviklingen av hjernen i "sonen for akselerert menneskelig utvikling". Disse områdene i hjernen til gamle menneskelige forfedre var tilfeldigvis ved siden av forsterkere-forsterkere av genaktivitet, som ble et vendepunkt i eldgamle menneskers historie. Men denne ulykken var også en nødvendighet som etter all sannsynlighet oppsto med endringen av mat som ble konsumert av gamle forfedre, det var bruken av mat tilberedt i brann som fungerte som denne drivkraften.