Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

När och varför uppstod människan? (2023)

Объем: 30 страниц
Under de senaste 20 åren har medlemmar i Zoonomia international consortium dechiffrerat genomerna hos djur från olika familjer och jämfört dem med sekvensen av mänskligt DNA. Vetenskapen har fastställt att den grundläggande skillnaden mellan människor och djur inträffade för ungefär en miljon år sedan i Sydafrika. Det var baserat på mutationsprocesser som ledde till att proteinförpackningen av DNA omorganiserades i de områden som är förknippade med utvecklingen av hjärnan i "zonen för accelererad mänsklig utveckling". Dessa områden i hjärnan hos forntida mänskliga förfäder råkade vara bredvid förstärkare-förstärkare av genaktivitet, som blev en vändpunkt i forntida människors historia. Men denna olycka var också en nödvändighet som med all sannolikhet uppstod med förändringen av mat som konsumeras av forntida förfäder, det var användningen av mat tillagad i brand som fungerade som denna drivkraft.