Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

עמים שמיים (2023)

Объем: 10 страниц
עמים שמייםהחל מהאלף השלישי לפנה " ס, שבטים סמיטיים בעלי בקר מתחילים לחדור לדו-הנהר מהשדה הסורי. השפה של קבוצת השבטים הסמיטיים הזו נקראת אקדית או בבל-אסורית, על פי השמות המאוחרים יותר שקבוצת השבטים הזו רכשה כבר בדבריצ ' ה. הם התיישבו לראשונה בחלק הצפוני של המדינה, ועברו לחקלאות. לאחר מכן, שפתם התפשטה גם בחלק הדרומי של דו-הנהר; לקראת סוף המילניום השלישי התרחש התערובת הסופית של האוכלוסייה השמיטית והשומרית.