Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

Монгол хэл (2023)

Объем: 10 страниц
Монгол хэлийг тунгус-Манж, Түрэг хэлний Алтай макрофамилийн хамт багтаасан байдаг бөгөөд олон тооны эрдэмтдийн үзэж байгаагаар энэхүү Алтайн макрофамилид Солонгос, Япон хэл багтдаг байна. Монгол хэл нь 14-16-р зууны үед бүх овог аймгуудад түгээмэл байсан эртний монгол хэлний аялгуунаас үүссэн. Өнөө үед тэд Монгол, Буриад, Халимаг хэл; бичгийн бус хэл-дунсян, Монгол, Баоан хэл гэх мэт. Монгол бичиг, 12-13-р зууны үед Уйгаруудаас Монголчуудын зээлсэн цагаан толгой; арамей бичгийн нэг төрөл рүү буцаж (Согдоор дамжин) явдаг. Монгол бичгийн тэмдгийг дээрээс доош, баруунаас зүүн тийш бичнэ. Энэ нь Өвөр Монголын Өөртөө Засах Орон (БНХАУ) – д хэрэглэгддэг. Монголд 1945 оноос хойш Монгол үсгийг Орос цагаан толгой дээр суурилсан үсгээр сольж ирсэн.