Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

Меру-Уралске планине? (2023)

Объем: 20 страниц
Мера у ведизму-брахманизму-индуизму сматра се светом планином у центру Земље, око које се окрећу планете. Научно, у древним митовима, где се помиње планина Меру, могли су се одразити стварни подаци који су повезани са географијом земље. Планина Меру може бити Уралска планина која одваја Европу од Азије.