Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

מדע ספר הנביא חגי (2023)

ספר הנביא חגי מורכב משני פרקים ומדורג במקום העשירי מבין ספרי הנביאים הקטנים. חגי קרא ליהודים לפעול באופן פעיל בבניית בית המקדש השני בירושלים. בנייה זו הוקפאה עקב חוסר רצון ותככים מצד כוחות עוינים ליהודים, אך אז חודשה לאחר אזהרות של הנביאים חגי וזכריה. המקדש החדש הושלם בשנת 516 לפני הספירה.