Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

מדע על ספר הנביא חבקוק (2023)

ספר הנביא חבקוק מורכב משלושה פרקים ומדורג במקום השמיני מבין ספרי הנביאים הקטנים. הספר נכתב לאחר חורבן האימפריה האשורית על ידי הכשדים בשנת 612 לפני הספירה. ה. ומכסה את התקופה שמאז כינון ההגמוניה הבבלית בשלטון השושלת הכלדית השלטת ועד לכידתה הראשונה של ירושלים על ידי נבוכדנצר בשנת 597 לפנה"ס. ה. הספר מוקדש לשאלה הנצחית שהמאמינים שאלו את עצמם לאורך ההיסטוריה – מדוע אלוהים מאפשר לאנשים טורפים ורשעים לנצח? עבור אתאיסטים, השאלה ברורה – כל אדם, כמו גם כל יצור חי, יוצא מהאינטרסים שלו, שאולי אינם תואמים את האינטרסים של אנשים אחרים, יצורים חיים.