Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

Մատրիարխիայի հայեցակարգը (2023)

Объем: 20 страниц
Մատրիարխիան պրիմիտիվ կոմունալ համակարգի պատմության վաղ շրջանն է, որը բնութագրվում է տնտեսության և հասարակության մեջ կանանց հավասար, ապա գերիշխող դիրքով: «Մատրիարխիա» տերմինը վերաբերում է նաև պարզունակ համայնքային համակարգի վաղ սոցիալական կարգին։ Երկրի բոլոր ժողովուրդներն անցել են մատրիարխիայի փուլը, որը սկսվում է պարզունակ նախիրի դարաշրջանից անմիջապես հետո և հնագիտական առումով վերադառնում է ուշ պալեոլիթ։