Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

Mänsklighetens framtid (2023)

Объем: 40 страниц
Vad väntar mänskligheten nästa? Denna fråga är av intresse inte bara för futurologer utan också för den vanliga mannen på gatan. Om vi kortfattat beskriver hela Homo sapiens kända historia, kan vi konstatera att detta är en evig kamp för existens, ett evigt krig med naturen, djur, växter och med sin egen sort.