Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

Libri i Profetit Hagai – një koment shkencor i tekstit (2023)

Объем: 10 страниц
Libri i profetit Hagai përbëhet nga dy kapituj dhe renditet i dhjeti ndër librat e profetëve të vegjël. Hagai u bëri thirrje hebrenjve që të punonin aktivisht në ndërtimin e tempullit të dytë të Jeruzalemit. Ky ndërtim u pezullua për shkak të vullnetit të keq dhe intrigave nga ana e forcave armiqësore ndaj hebrenjve, por më pas rifilloi pas këshillave të profetëve Hagai dhe Zakaria. Tempulli i ri u përfundua në 516 para Krishtit.