Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

Կյանքի ծագումը (2023)

Объем: 20 страниц
Կյանքը, ինչպես գիտենք, հիմնված է կենսաբանական բջիջներում փոխազդեցությունների բարդ ցանցի վրա, որն իրականացնում է գենետիկ տեղեկատվության փոխանցումը նուկլեինաթթուներից սպիտակուցներ: Այս գործընթացը համընդհանուր է բոլոր բջջային օրգանիզմների համար, առանց բացառության, այն ընկած է մակրոմոլեկուլների կենսասինթեզի հիմքում: