Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

Kniha proroka Nahuma – vedecký komentár k textu (2023)

Объем: 10 страниц
Nahum – židovský prorok; prorokoval v čase, keď Babylončania dobyli hlavné mesto Asýrie Ninive (612 pred Kr.). V Knihe proroka Nahuma sa stretávame nielen s kázňami namierenými proti cudzím národom, ale aj s proroctvom o súde Božom a nad Izraelom. Tradičný výklad knihy je spojený s vyhlásením Jahveho spravodlivosti, ktorý potrestá všetky hriechy, z ktorých hlavným je odklon od Jahveho náboženstva. Takáto interpretácia je, samozrejme, výhodná pre „záujemcov“ – kňazov judaizmu.