Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

Kniha proroka Nahuma – vědecký komentář k textu (2023)

Объем: 10 страниц
Nahum – židovský prorok; prorokoval v době, kdy Babyloňané dobyli hlavní město Asýrie Ninive (612 př. Kr.). V Knize proroka Nahuma se setkáváme nejen s kázáními namířenými proti cizím národům, ale také s proroctvím o Božím soudu a nad Izraelem. Tradiční výklad knihy je spojen s vyhlášením Jahveho spravedlnosti, který potrestá všechny hříchy, z nichž hlavním je odklon od Jahveho náboženství. Takový výklad je samozřejmě prospěšný „zájemcům“ – kněžím judaismu.