Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

Книгата на пророкот Наум – научен коментар на текстот (2023)

Объем: 10 страниц
Наум – еврејски пророк; пророкуваше во времето кога Вавилонците го зазедоа главниот град на Асирија, Ниневија (612 п.н.е.). Во Книгата на пророкот Наум не се соочуваме само со проповеди насочени против туѓи народи, туку и со пророштво за Божјиот суд и над Израел. Традиционалното толкување на книгата е поврзано со прогласувањето на правдата на Јахве, кој ќе ги казни сите гревови, од кои главен е заминувањето од религијата на Јахве. Таквото толкување, се разбира, е од корист за „заинтересираните лица“ – свештениците на јудаизмот.