Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

Книгата на пророк Захария – научен коментар на текста (2023)

Объем: 30 страниц
Книгата на пророк Захария, състояща се от 14 глави, съдържа различни пророчески видения и речи, особено относно създаването на втория Йерусалимски храм, възстановяването на Йерусалим и съживяването на обществения живот. Първото пророчество в книгата на Захария датира от 520 г. пр. н. е., времето, когато евреите загубили сърце и спрели възстановяването на храма. Общата тема на тази книга, подобно на книгата на пророк Малахия, е идващият благословен век.