Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

Книгата на пророк Наум – научен коментар на текста (2023)

Объем: 10 страниц
Наум – еврейски пророк; пророкува по времето, когато вавилонците превзеха столицата на Асирия Ниневия (612 г. пр. н. е.). В Книгата на пророк Наум се сблъскваме не само с проповеди, насочени срещу чужди народи, но и с пророчество за Божия съд и над Израел. Традиционното тълкуване на книгата е свързано с провъзгласяването на справедливостта на Яхве, който ще накаже всички грехове, основният от които е отклонението от религията на Яхве. Подобно тълкуване, разбира се, е от полза за „заинтересованите лица“ – свещениците на юдаизма.