Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

Книгата на пророк Агей – научен коментар на текста (2023)

Объем: 10 страниц
Книгата на пророк Агей се състои от две глави и се нарежда на десето място сред книгите на малките пророци. Агей призова евреите да работят активно за изграждането на втория Йерусалимски храм. Този строеж е спрян поради лоша воля и интриги от страна на враждебни на евреите сили, но след това е възобновен след предупреждения от пророците Агей и Захария. Новият храм е завършен през 516 г. пр.н.е.