Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

כל האנשים קשורים (2023)

Объем: 20 страниц
הוכח מדעית שהאדם הוא קוף שעבר מוטציה (Homo sapiens) וקרובי המשפחה הקרובים אלינו ביותר לפי הגנום המפוענח הם פרימטים. כל השאר (בריאתנות, ה"סלקטיביות" של עמים מסוימים) אינו אלא הונאה עצמית. האדם ממש כמו יצורים אחרים, לא הופיע כתוצאה מכוחות ה"אלוהיים", אלא רק דרך מוטציות, שינויים גנטיים