Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

Хятадын соел (2023)

Объем: 20 страниц
Хятадын соел нь хэдэн мянган жилийн турш байгалийн газарзүйн янз бүрийн нөхцөлд бие даасан угсаатны бүлгүүд, тэдгээрийн дэд хэсгүүд, бүлгүүдийн нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн явцад, эдгээр угсаатны бүлгүүд хоорондоо болон хөрш зэргэлдээ орнуудын ард түмнүүдийн харилцан үйлчлэлд хөгжиж ирсэн. Хятадын ард түмний материаллаг соелыг бий болгоход тус улсын янз бүрийн хэсэгт үйлдвэрлэлийн хүч, үйлдвэрлэлийн харилцаа жигд бус хөгжиж, хүрээлэн буй орчны нөхцөл байдлын онцлог шинж чанарууд нөлөөлж, Хятадын янз бүрийн бүс нутгийн физик, газарзүйн олон янз байдлыг тусгасан байв.