Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

Хятад-Төвдийн бүлгийн ард түмэн (2023)

Объем: 10 страниц
Хятад-Төвдийн ард түмэн гол төлөв хүн амын дийлэнх хэсгийг бүрдүүлдэг Хятадын нутаг дэвсгэр дээр амьдардаг. Хятад-Төвд эсвэл Хятад-Төвдийн ард түмэн үүнд: төвд-Бирмийн ард түмэн, бай (Байзи, байни) ба Хятадын ард түмэн, эдгээр нь: дунган, хан хятад (үнэндээ Хятад), хоа, Хуизу. Хятад-Төвдийн ард түмэн нь Бутаны хүн амын дийлэнх хувийг эзэлдэг (ихэвчлэн Бхотиа, албан есны хэл нь Бхотиа эсвэл Дзонг-ке, төвд хэлтэй ойрхон), Мьянмар, Сингапур. Хятад-Төвдийн ард түмний чухал бүлгүүд Тайланд, Вьетнам, Лаос, Балба, Энэтхэг гэх мэт орнуудад амьдардаг.