Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

Как наистина е изглеждал Исус Христос? (2023)

Объем: 30 страниц
Християнството е невъзможно да си представим без неговата централна фигура – Исус Христос, Спасителя. Исус е гръцката транскрипция на еврейското име Йешуа, съкратено от Йехошуа, което означава „помощта на Йехова“ или „Спасител“. Думата "Христос" е гръцкият превод на еврейската дума "mashiach" (помазан), буквално означаваща "помазан със зехтин".