Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

Из историје грчког народа (2023)

Объем: 30 страниц
Грци су народ који чини главну популацију Грчке, Кипра. Име Грци су им у античко доба дали Римљани по имену једног од малих племена хеленских колониста у јужној Италији. Хеленски народ је почео да се формира око 12. века. пре нове ере е. као резултат мешања најстаријих становника Грчке, Пелазга, са придошлицама из Мале Азије (Тирсенима, Каријанима, итд.), који су, пак, дошли из степа јужног Урала (где су најстарији Индо -формирала се европска заједница), и племена са северозапада Балканског полуострва, која су се тада састојала углавном од четири племена: Ахејаца, Јонаца, Еолаца, Дора и још неких, мањих.