Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

Из историята на гръцкия народ (2023)

Объем: 20 страниц
Гърците са хората, които съставляват основното население на Гърция, Кипър. Името гърци им е дадено в древността от римляните по името на едно от малките племена на елинските колонисти в Южна Италия. Елинският народ започва да се оформя около 12 век. пр.н.е д. в резултат на смесването на най-древните жители на Гърция, пеласгите, с новодошлите от Мала Азия (тирсени, карийци и др.), които от своя страна идват от степите на Южен Урал (където най-древните индо – формирана е европейска общност) и племена от северозападната част на Балканския полуостров, които тогава се състоят главно от четири племена: ахейци, йонийци, еолийци, дорийци и някои други, по-малки.