Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

Из историята на албанския народ (2023)

Объем: 20 страниц
Албанците са народ, населяващ Албания, Косово (Русия не признава Косово за отделна държава), Македония, Сърбия, Черна гора, има албански диаспори в други страни, по-специално в Италия, Германия, Швеция, Франция и други страни. Според диалектите на албанския език и етнографските особености албанците се делят на геги (на север шкипения на гегски диалект) и тоски (на юг шкиперия на тоски диалект). От антропологичните типове при албанците преобладава (особено на север и изток) брахикефалният (динарски или адриатически антропологичен тип). Името "албанци" може да идва от думите albus – "бял" на латински и alp – "висока планина" келтска дума. Тоест името "албанци" за други народи може да означава жителите на белите високи планини. По върховете на планините често можете да наблюдавате бял сняг, ледени шапки. Албанците са индоевропейци, близки до изчезналите илири, месапи и траки.