Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

הדת הזורואסטרית (2023)

Объем: 10 страниц
הזורואסטריאניזם היא דת שמקורה בדרום אוראל במה שנקרא Vorkh, שם ההודו-אירופים העתידיים "ירו" מתכת. המאפיינים האופייניים של דת זו היו: הרעיון של מאבק בעולם של שני עקרונות – טוב ורע, חגיגת האש, גינוי של קורבנות דמים המוניים, האיסור לקבור גופות (הם ניתנו. נאכלו על ידי בעלי חיים). דת הזורואסטריזם טבועה בתורת סוף העולם, החיים שאחרי המוות, תחיית המתים, המושיע העתידי שנולד מבתולית, ופסק הדין האחרון שהשפיע על הוודיזם-ברהמניזם-הינדואיזם, בודהיזם, יהדות, נצרות ואיסלאם.