Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

Həyatın mənşəyi (2023)

Объем: 20 страниц
Həyat, bildiyimiz kimi, genetik məlumatların nuklein turşularından zülallara ötürülməsini həyata keçirən bioloji hüceyrələrdəki kompleks qarşılıqlı əlaqə şəbəkəsinə əsaslanır. Bu proses istisnasız olaraq bütün hüceyrə orqanizmləri üçün universaldır, makromolekulların biosintezinin əsasını təşkil edir.