Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

Ermeni halkının tarihinden (2023)

Объем: 30 страниц
Ermeni halkı, Güney Ural bozkırlarından gelen göçmenler olan Hint-Avrupalılar tarafından Ermeni Yaylalarında yaşayan en eski kabilelerin uzun bir asimilasyon sürecinin bir sonucu olarak oluşmuştur. Ortaya çıkan Ermeni halkının ana bileşenleri şunlardı: Hayaslar (Ermenilere kendi adlarını veren “Hay”), Armenler (Armins), Urartular, Hititler ve diğerleri. Eski Ermeni efsanelerine göre, Ermenilerin iki ataları vardı – Hayk (Hayk) ve Aram, Ermeni halkının iki ana unsurun – Hayaslar ve Armens (Armins) birleşmesinin bir sonucu olarak oluştuğunun efsanevi kanıtı olarak hizmet ettiler. Bu efsaneler, Hayas ve Armen boylarının MÖ 9-8. Bunlar "Gadget ve Bela", "Güzel Ara ve Shamiram" hakkındaki efsanelerdir. Hayaslar eski Hint-Avrupalılardır ve Ermeniler (Arminler) eski Arami-Semitik kabilelerin temsilcileridir.