Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

Erməni xalqının tarixindən (2023)

Объем: 30 страниц
Erməni xalqı Erməni dağlıqlarında məskunlaşmış ən qədim tayfaların hind-avropalıların – Cənubi Ural çöllərindən gələn mühacirlərin uzun sürən assimilyasiyası prosesi nəticəsində formalaşmışdır. Yeni yaranan erməni xalqının əsas komponentləri bunlar idi: hayaslar (ermənilərin öz adını “hay” qoyan), armanlar (arminlər), urartular, hetlər və başqaları. Qədim erməni əfsanələrinə görə, ermənilərin iki əcdadı – Hayk (Hayk) və Aram olub, onlar erməni xalqının iki əsas elementin – hayasların və armenlərin (arminlərin) birləşməsi nəticəsində formalaşmasına mifik sübut kimi xidmət edirdilər. ). Bu əfsanələr eramızdan əvvəl IX-VIII əsrlərdə Aşşur istilasına qarşı hayas və erməni tayfalarının həyat və azadlıq mübarizəsinin epizodlarını əks etdirir. Bunlar "Qadcet və Bela", "Gözəl Ara və Şamiram" haqqında əfsanələrdir. Hayaslar qədim hind-avropalılar, ermənilər (arminlər) isə qədim aramey-semit tayfalarının nümayəndələridir.