Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

Dútsers (2023)

Объем: 10 страниц
De Dútsers waarden foarme as gefolch fan it mingen fan ferskate rassen en letter mingd mei ferskate etnyske groepen (Slaven, Kelten, Finsk-Oegryske folken, romaanske folken, ensfh.). Oant it midden fan de 1e iuw. de ynformaasje fan de Griken en Romeinen oer de Dútsers wie nochal min. Sels de namme fan 'e Dútsers, dy't oarspronklik de Tungrienske stam neamd waard en dy't doe troch de Kelten oan alle Germaanske stammen tawiisd waard, wie by âlde auteurs lange tiid ûnbekend.