Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

Çevremizdeki dünyayı bilmenin bir yöntemi olarak felsefe (2023)

Объем: 20 страниц
Felsefe, insanlığın manevi kültürünün çok eski ve çok boyutlu bir olgusudur. Toplumun ve bireyin yaşamındaki özgüllüğü ve özel rolü (teorik düşünme yeteneğinin geliştirilmesi ve dünya görüşünün oluşması) ona karşı ciddi ve düşünceli bir tutum gerektirir. Felsefe, insan toplumunun manevi kültürünün özü olan Hakikat, İyilik ve Güzelliğin sentezidir.