Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

Boken til profeten Hosea – en vitenskapelig kommentar til teksten (2023)

Объем: 30 страниц
Hosea er en av de mindre profetene, en samtidig av Jesaja og Mika i Judea. Boken til profeten Hosea, den første blant bøkene til de mindre profetene, tilhører første halvdel av 800-tallet. f.Kr e. består av 14 kapitler. Ordet Hosea refererte til det nordlige, det vil si Israels rike under Jeroboam II. Hosea fordømte sine medstammemenn i moralsk villskap, avgudsdyrkelse (for å vende seg til den kanaanittiske religionen, som ble introdusert under Jeroboam I) og svindler over makten til Egypt og Assyria. Han begynte å profetere i andre halvdel av Jeroboam IIs regjeringstid, omkring 750 f.Kr. e. sannsynligvis noen år etter at profeten Amos dukket opp. Herren, fedrenes gud, venter på det frafalne folkets omvendelse, Han vil ha medlidenhet med Israel, helbrede dem fra forræderi og elske dem. Guds holdning til Israel framstilles som en ekteskapsforening, og folkets forræderi – som en hustrus utroskap mot sin mann.