Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

Бајката станува реалност (2023)

Объем: 20 страниц
Бајка е историски воспоставено стабилно уметничко епско дело на фолклорна проза со необична, а понекогаш и длабоко фантастична содржина, раскажувајќи за настани, честопати многу далечни и затоа многу искривени во процесот на орален пренос. Во бајките се манифестира уметничкото олицетворение на аспирациите и надежите на работните луѓе, нивните најдлабоки мисли за триумфот над силите на природата, за обновувањето на животот, за трансформацијата на светот на подобро, не за некои "избрани", туку за секого. Современите научни истражувања потврдуваат претходно изразени идеи кои објаснуваат разни "чуда", во овој случај постоење на"подводно кралство".