Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

Bajka staje się przeszłością (2023)

Объем: 20 страниц
Opowieść jest historycznie ugruntowanym, trwałym artystycznym epickim dziełem prozy folklorystycznej o niezwykłej, a czasem głęboko fantastycznej treści, opowiadającej o wydarzeniach, często bardzo odległych, a zatem mocno zniekształconych w procesie przekazu ustnego. W bajkach przejawia się artystyczne ucieleśnienie aspiracji i nadziei ludzi pracy, ich najskrytsze myśli o triumfie nad siłami natury, o odnowie życia, o przekształceniu świata na lepsze nie dla niektórych "wybranych", ale dla wszystkich. Współczesne badania naukowe potwierdzają wcześniej wyrażone idee wyjaśniające różne "cuda", w tym przypadku istnienie "podwodnego królestwa".