Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

Arnavut halkının tarihinden (2023)

Объем: 30 страниц
Arnavutlar, Arnavutluk, Kosova (Rusya Kosova'yı ayrı bir devlet olarak tanımıyor), Makedonya, Sırbistan, Karadağ'da yaşayan bir halktır, diğer ülkelerde, özellikle İtalya, Almanya, İsveç, Fransa ve diğer ülkelerde Arnavut diasporaları vardır. Arnavut dilinin lehçelerine ve etnografik özelliklerine göre Arnavutlar, Ghegler (kuzeyde, Gheg lehçesinde Shkipenia) ve Tosks (güneyde, Tosk lehçesinde Shkiperia) olmak üzere ikiye ayrılır. Arnavutlar arasındaki antropolojik tiplerden brakisefalik (Dinarik veya Adriyatik antropolojik tip) baskındır (özellikle kuzeyde ve doğuda). "Arnavutlar" adı Latince albus – "beyaz" ve Keltçe bir kelime olan alp – "yüksek dağ" kelimelerinden gelmiş olabilir. Yani, diğer halklar için "Arnavutlar" adı, beyaz yüksek dağların sakinleri anlamına gelebilir. Dağların tepelerinde sık sık beyaz kar, buzullar gözlemleyebilirsiniz. Arnavutlar, kaybolan İliryalılar, Messaplar ve Trakyalılara yakın Hint-Avrupalılar.