Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

Arkeologi och ny kunskapsbildning (2023)

Объем: 30 страниц
Modern arkeologi bevisar på ett övertygande sätt att hela den moderna organiska världen, växter och djur, och följaktligen människan, är resultatet av en utvecklingsprocess som pågått i miljoner år. Riktigheten av denna slutsats bekräftades av resultaten, som gjorde det möjligt för forskare att i allmänna termer återställa historien om människans ursprung.