Читать фрагмент
Отметить прочитанным
Прочитано

Abantu Base-Afrika (2023)

Объем: 10 страниц
Abantu basezwekazini Lase-Afrika bahlukahlukene kakhulu kokubili ebudlelwaneni bolimi, bezenhlalo nezomnotho kanye namasiko. Izilimi zabantu Base-Afrika zingahlukaniswa ngamaqembu amakhulu alandelayo: 1) Amasemite Namahamitic; 2) amaqembu ezilimi amaningi ahlala endaweni esuka entshonalanga yesahara kuya phezulu Kwenayile futhi ngaphambili ayehlukaniswa njengeqembu "Lasesudan"; imisebenzi yakamuva yezazi zezilimi isungule ukuthi lezi zilimi azibonisi ukusondelana okukhethekile komunye nomunye, futhi ezinye zazo ziseduze nezilimi Zamabantu; 3) Amabantu eningizimu yezwekazi; 4) iqembu elincane lamabantu ikoi-San eningizimu afrika; 5) abantu basesiqhingini Sasemadagascar, ulimi lwabo olungolweqembu Lamamalayo-Polynesia; 6) amakoloni Aseyurophu kanye nenzalo yawo.